Ganību ielas jaunumi

SIA “Aizputes ceļinieks” strādnieki asfaltē Ganību ielu.

Līdz jūnija beigām būvdarbi  Liepājā Ganību ielā būs pabeigti – tā, kā tas sākotnēji arī plānots. To 12.06. “Kurzemes Vārdam” apliecināja Liepājas domes Attīstības pārvaldes vadītājs Mārtiņš Ābols.

Bet tagad būvniecība aktīvi noris no Jaunās ielas līdz Kungu ielai. 12.06.ģenerālbūvnieks – SIA “Aizputes ceļinieks” – nodarbināja ļaudis un tehniku visā šā posma garumā. Ielu un krustojumus asfaltēja, bruģēja ietves un veloceļus. Šajā Ganību ielas rekonstrukcijas projektā ir nomainīts ūdensvads, sadzīves kanalizācija, izbūvēta lietus notekūdeņu savākšanas sistēma, drenāžas sistēma, sakārtota elektroapgāde, būs pārbūvēta brauktuve un ietves, izveidotas velobraucēju joslas. Vēl priekšā arī apzaļumošanas darbi – paredzēts iestādīt 37 vienirbuļu vilkābeles.

Kopā būvdarbu līguma summa ir 717 639,05 eiro, neskaitot pievienotās vērtības nodokli. Galvenais finansējuma avots ir Eiropas Reģionālās attīstības fonds (sedz 84 procentus izmaksu), pašvaldība (12,25 procenti) un valsts (3,75 procenti).

Pašvaldība gatavo dokumentāciju, lai nākamajos septiņos gados varētu rekonstruēt atlikušo ielas daļu – no Kungu līdz Salmu ielai. M.Ābols teica, ka jau tiek izstrādāts Ganību ielas pārbūves tehniskais projekts daļai no Kungu ielas līdz Zāļu ielai.


Ganibu iela