Ielas un laukumi

• Katoļu ielas rekonstrukcija Aizputes pilsētā, 2009.gads;
• Ietvju seguma rekonstrukcija Aizputes pilsētā, 2011.gads;
• Satiksmes drošības uzlabojumi Saldū, rekonstruējot trotuārus Veidenbauma, Kalna un Pasaciņas ielās 2.kārta, 2011.gads;
• Zirņu – Ganību ielu rekonstrukcija Liepājā, 2011/2012.gads;
• Kalvenes ielas pirmās, otrās kārtas – tranzīta posma rekonstrukcija Aizputes pilsētā, 2013.gads;
• Ietves un veloceliņa izbūve Cukura ielā, posmā no Grīzupes ielas līdz Ģenerāļa Baložu ielai, Liepājā, 2. kārta, 2014.gads;
• Ganību ielas rekonstrukcija posmā no Jaunās ielas līdz Kungu ielai, Liepājā, 2014/2015. gads;
• Zemgales un Virssardzes ielas uzņēmējdarbības teritoriju un to nepieciešamās infrastruktūras attīstība Liepājā, 2014/2015. gads;
• Ķēžu, Grāvju, Miltu, Fabrikas un Ūdens ielu rekonstrukcija Liepājā, 2014/2015. Gads.

 

ielas