Meža autoceļi

• Meža autoceļa “Liepiņu dambis” rekonstrukcija, Grobiņas meža iecirknī, Grobiņas novadā, Grobiņas pagastā, 2014.gads;
• Meža autoceļa “Sloku ceļš” būve, Grobiņas meža iecirknī, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, 2014.gads;
• Meža autoceļa “Vecā leišu ceļa atzars” rekonstrukcija, Grobiņas meža iecirknī, Grobiņas pagastā, Grobiņas novadā, 2014.gads;
• Meža autoceļa “Naudupes ceļš” būve, Nīcas meža iecirknī, Rucavas novadā, Dunikas pagastā”, 2015.gads;
• Meža autoceļa “Pansionāta ceļš” būve, Apriķu meža iecirknī, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 2015.gads;
• Meža autoceļa “Vaivariņu ceļš” būve, Nīcas meža iecirknī, Nīcas novadā, Nīcas pagastā, 2014/2015.gads;
• Meža autoceļa “Šujmašīnas ceļš” pārbūve, Apriķu meža iecirknī, Rudbāržu pagastā, Skrundas novadā, 2015.gads;

 

forest_road