Laboratorija

 

SIA „Aizputes ceļinieks” Kvalitātes kontroles nodaļas struktūrvienība: Ceļu būvmateriālu testēšanas laboratorija

 

Nodaļas vadītājs: Rihards Vecvagars, mob.t. +371 26175875,

e-pasts: rihards.vecvagars@arb.lv

 

Adrese: “Piķīši”, Medzes pagasts, Grobiņas novads, LV-3461, Latvija

Fakss:    63490368

E-pasts: laboratorija@arb.lv

 

lab_map

 

Laboratorijas vadītāja: Ilze Plamše, mob.t. +371 27033977

e-pasts: ilze.plamse@arb.lv

 

Laboratorijas kvalitātes vadītājs: Rihards Vecvagars, mob.t. +371 26175875,

e-pasts: rihards.vecvagars@arb.lv

 

Laboratorijas aizsākumi meklējami 1964.gadā, kad „Piķīšos” uzcēla asfaltbetona ražotni – tolaik uzņēmuma „Aizputes CBR-7” vajadzībām. Uz šī uzņēmuma bāzes 1991.gadā tiek dibināta SIA „Aizputes ceļinieks”.

Ceļu būvmateriālu testēšanas laboratorija kopš 2009.gada 6.maijā ir akreditēta atbilstoši LVS EN ISO/IEC17025:2005 standarta prasībām un 2009. gada 6.maijā ieguva akreditācijas apliecību  Nr. LATAK-T-387-05-2009 (derīga līdz 22.05.2018.).

Laboratorijas galvenais uzdevums ir pašu ražoto un pašu būvniecības procesā pielietoto asfalta maisījumu un minerālmateriālu testēšana, strādājot ar standartizētām testēšanas metodēm, ievērojot kvalitātes vadības sistēmas prasību izpildi, tā rezultātā  nodrošinot precīzu un neapstrīdamu būvmateriālu testēšanas rezultātu iegūšanu, kā arī operatīvu pasūtījumu izpildi.

Laboratorijas galvenie klienti ir uzņēmuma struktūrvienības: asfaltbetona un minerālmateriālu ražotnes, kā arī būvniecības nodaļas. Laboratorijas pakalpojumi tiek sniegti arī citiem uzņēmumiem un privātpersonām.

Laboratorijas darbība tiek nepārtraukti uzlabota un pilnveidota, papildināta ar jaunām iekārtām. Tajā pastāvīgi nodarbināti trīs speciālisti, kuri pastāvīgi papildina savas zināšanas. Ik gadu personāls piedalās starp laboratorijām organizētajās materiālu testēšanas salīdzināšanas pasākumos, lai apliecinātu savu kompetenci un gūtu pārliecību par sniegto testēšanas pakalpojumu atbilstību prasībām.

Tiek veikta arī ceļa konstruktīvo slāņu sablīvējuma un nestspējas noteikšana

 

Laboratorija sniegto pakalpojumu saraksts.

BITUMENĒTIEM MAISĪJUMIEM
Saistvielas saturs
LVS EN 12697-1:2012 Šķīstošās saistvielas saturs. *
Granulometriskais sastāvs
LV EN 12697-2+A1:2007/2011 Granulometriskā sastāva noteikšana. *
Maksimālais blīvums
LVS EN 12697-5:2011 Maksimālā blīvuma noteikšana. *
Tilpumblīvums
LVS EN 12697-6:2014 Bitumenētā maisījuma paraugu tilpumblīvuma noteikšana. *
Poras
LVS EN 12697-8:2004 Bitumenēto maisījumu paraugu poru īpašību noteikšana. *
Maršala tests – stabilitāte, plūstamība
LVS EN 12697-34:2012 Maršala tests

Piezīme: * – metode iekļauta akreditācijas sfērā

 

MINERĀLMATERIĀLIEM
Granulometriskais sastāvs
LVS EN 933-1:2012 Daļiņu izmēra sadalījuma noteikšana. Sijāšanas metode. *
Formas indekss
LVS EN 933-4:2012 Minerālmateriālu daļiņu formas noteikšana. Formas indekss. *
Irdena bēruma blīvums
LVS EN 1097-3:1998 Irdena bēruma blīvuma un porainības noteikšana. izmērs līdz 31,5 mm. *
Daļiņu blīvums
LVS EN 1097-6:2013 Daļiņu blīvuma un ūdens absorbcijas noteikšana. izmērs līdz 31,5 mm. *
Drupināto un lauzto virsmu procentuālais daudzums
LVS EN 933-5/A1:2005 Drupināto un lauzto virsmu procentuālā daudzuma noteikšana rupjo minerālo materiālu daļiņām. *
Proktora blīvums
LVS EN 13286-2/AC:2013 Proktora sablīvēšana. *

 

 

Smilšainas grunts filtrācijas koeficients
Ceļu specifikācijas 2015 Pielikums 12.3. Metodiskie norādījumi smilšainas grunts filtrācijas koeficienta noteikšanai. *
Losandželosas koeficients
LVS EN 1097-2:2011 Drupināšanas pretestības noteikšana. LA
Plūšanas koeficients
LVS EN 933-6:2014 Minerālmateriālu plūšanas koeficients.
Ūdens saturs
LVS EN 1097-5:2012 Ūdens satura noteikšana žāvējot ventilējamā krāsnī.

Piezīme: * – metode iekļauta akreditācijas sfērā

 

IZBŪVĒTĀM KONSTRUKTĪVAJĀM KĀRTĀM
Sablīvējums
DIN18134 Nesaistītu minerālmateriālu konstruktīvo kārtu sablīvējuma noteikšana
Deformācijas modulis
DIN18134 Minerālmateriālu kārtu nestspējas noteikšana.

 

 

 

lab_sertificate